Piaget Society

千住博

日本当今先峰艺术家千住博(Hiroshi Senju)佩戴Piaget Altiplano超薄腕表

经典设计极其简约而优雅精致,典雅的银色表盘配备棍形指针,包覆在玫瑰金表壳之内。

千住博与日本伯爵行政总裁Nicolas Jaccard。
千住博佩戴一枚Piaget Altiplano腕表。
玫瑰金超薄机械手表 - 名牌手表伯爵G0A31114
Altiplano腕表
超薄腕表,机械机芯,玫瑰金
腕表 G0A31114